UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

MATEMATIKA 9, 1.DEL (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za matematiko v devetem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Uroš Medar, Vanja Ocvirk Karner, Mitja Vatovec, Matej De Cecco

EAN: 9789610153412

Samostojni delovni zvezek Matematika 9 v dveh delih temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja; šele to znanju daje trajno vrednost in učence pritegne k raziskovanju.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:
• sistematičen zapis matematičnih definicij, upoštevajoč zmožnosti devetošolcev,
• veliko postopno razloženih rešenih zgledov,
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem,
• poglavja Vaja dela mojstra, namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu,
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive,
• poglavja Preveri svoje znanje, ki učencem omogočijo, da sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog.