GEOGRAFIJA 3

Učbenik za geografijo v 2. oz.3.letniku gimnazije in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: Lavinia Hočevar, Martina Petek, Milivoj Stankovič, Jernej Zupančič

EAN: 9789610153559

Sklep o potrditvi učbenika
18.4.2019

Učbeniki Geografija 1, Geografija 2 in Geografija 3 sledijo enakim usmeritvam:
• zanimive, slikovite, preproste, a strokovne razlage,
• izviren, celovit in sodoben koncept, ki vključuje aktivno delo dijakov,
• vključena najnovejša strokovna spoznanja in sodobni podatki.

Učbenik Geografija 3 odlikujejo:
• najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja raziskovalcev posameznih področij geografije;
• izvirna metodično didaktična zasnova, ki:
– upošteva zmožnosti dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
– z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu in samoregulacijskemu učenju;
– posebno pozornost namenja kartografiji – dijake spodbuja k delu z zemljevidi in Atlasom sveta ter pri tem upošteva sodobne kartografske pristope;
• vrhunske fotografije in ilustracije geografskih procesov;
• interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si;
• celovit in sodoben koncept, ki osmisli geografsko vrednost in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije.

Učbeniki Geografija 1, Geografija 2 in Geografija 3 so edini učbeniki za ta predmet v Sloveniji, ki so podprti z interaktivno različico.

Iz recenzije:
Učbenik Geografija 3 ponuja zanimivo, jasno in preprosto, a strokovno razlago. Grafične priloge so premišljeno izbrane in pomembno zaokrožujejo oz. nadgrajujejo posamezne vsebinske sklope. Učbenik vsebine nadgrajuje od splošnejših vsebin, t.j. značilnosti Evrope v uvodnem delu, do posameznih delov Evrope. Zelo pohvalno je, da se učbenik zaključuje z dodatkom o Sloveniji.
Franci Grlica, recenzent

OGLEJ SI TUDI