SLIKOVNO ČRKOVNA STAVNICA

Priročnik z vajami za delo s stavnico

Avtorja/-ici: dr. Alenka Rot Vrhovec, Polona Lovšin

EAN: 9789610154082

Slikovno-črkovna stavnica je preizkušen in uveljavljen didaktičen pripomoček za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti ter za igrivo, postopno in sistematično opismenjevanje. Omogoča širjenje otrokovega besedišča in spodbuja natančno analizo besed, tudi tistih, ki so zahtevnejše za pisanje.

Primerna je za predšolske otrok in mlajše šolarje – za tiste, ki ne poznajo velikih in/ali malih tiskanih črk, ali tiste, ki že berejo in pišejo besede/povedi.

Komplet obsega 300 slikovnih predlog za individualno delo in Priročnik z vajami za delo s stavnico.

Vsebina Priročnika z vajami za delo stavnico je razdeljena na dva dela:
  • v prvem so navodila za izvedbo vaj, ki jih lahko z otrokom delamo s stavnico,
  • v drugem delu pa otrok s pomočjo stavnice vaje rešuje pisno.
 
Z vajami s stavnico otrok
  • razvija predopismenjevalne zmožnosti (npr. vidno zaznavo, orientacijo, osnovne predbralne zmožnosti, slušno razločevanje in razčlenjevanje),
  • se uči velike in male tiskane abecede, tvori besede in povedi ter
  • usvaja osnovna pravopisna pravila (veliko začetnico, rabo ločil).