DRUŽBOSLOVJE, 1. del (Geografija)

Učbenik za družboslovje - geografija v poklicnih šolah

Avtorji/-ice: Blaž Repe, Milivoj Stankovič, Jernej Zupančič

EAN: 9789610159858

Sklep o potrditvi učbenika
013-2/2022/62

Učbenik Družboslovje-Geografija odlikujejo: 

- najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja;
- izvirna metodično-didaktična zasnova, ki:
- upošteva zmožnost dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
- z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu in samoregulacijskemu učenju;
- posebno pozornost namenja nebesedilnim elementom – delu s slikovnim gradivom, shemami, z grafikoni in zemljevidi;
- vrhunske fotografije in ilustracije priznanih akademskih slikarjev;
- interaktivna nadgradnja z dodatnimi vsebinami na www.iucbenikimk.si;
- celovit in sodoben koncept, ki osmisli družboslovno vednost in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije.