DRUŽBOSLOVJE, 2. del (Zgodovina)

Učbenik za družboslovje - zgodovina v poklicnih šolah

Avtorja/-ici: Sonja Bregar Mazzini, Petra Štampfl

EAN: 978961015986

Sklep o potrditvi učbenika
013-2/2022/62

Učbenik Družboslovje-Zgodovina odlikujejo: 

- najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja;
- izvirna metodično-didaktična zasnova, ki: 
- upošteva zmožnost dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
- z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu in samoregulacijskemu učenju; 
- posebno pozornost namenja nebesedilnim elementom – delu s slikovnim gradivom, shemami, z grafikoni in zemljevidi;
- vrhunske fotografije in ilustracije priznanih akademskih slikarjev;
- interaktivna nadgradnja z dodatnimi vsebinami na www.iucbenikimk.si; 
- celovit in sodoben koncept, ki osmisli družboslovno vednost in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije.