FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE

Učbenik

Avtorji/-ice: Božidar Kante, Frederik Klampfer, Friderik Klampfer, Nenad Miščević, Bor Vezjak, Boris Vezjak

EAN: 9788611177274

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2010/52

Učbenik je napisan v skladu z učnim načrtom za filozofijo v splošnih, strokovnih in klasičnih gimnazijah. Prvi del je namenjen vsem gimnazijcem, ki imajo filozofijo v 3. oz. 4. letniku, drugi del, ki predstavlja antično filozofijo, je namenjen pouku v klasični gimnaziji, temu pa sledi še tretji del, v katerem so obravnavane nekatere izbirne vsebine s področij etike in politike, estetike, človeka in jezika ter metafizike in ontologije.

Besedilo dopolnjujejo preglednice, grafične predstavitve, ilustracije, izbrani citati in anekdote.

Razlaga novih pojmov in vprašanja na koncu vsakega poglavja učenca spodbujajo k samostojnemu razmišljanju, vrednotenju in primerjanju različnih stališč ter iskanju rešitev. Imensko kazalo omogoča lažjo uporabo učbenika.

OGLEJ SI TUDI