UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

UMETNOST BESEDE, BERILO 2 Z DVD-JEM

Učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol z DVD-jem

Avtorji/-ice: dr. Marijan Dović, dr. Klemen Lah, dr. Darja Pavlič, Janja Perko, Bernarda Rovtar

EAN: 9789610105381

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2010/74

Berilo 2 vsebuje:

predpisana besedila slovenske in svetovne literature po veljavnem učnem načrtu in dopolnjena glede trenutno veljavni učni načrt;

preizkušen didaktični instrumentarij in izvirno obravnavo domačega branja,  

multimedijsko podporo na DVD-ju s prikazom in povezavami literature z glasbeno umetnostjo, umetnostno zgodovino, gledališčem in filmom.