VELIKI ATLAS SLOVENIJE

EAN: 9789610122142

Atlas, katerega osnova so topografske karte v merilu 1 : 50.000, Slovenijo prikazuje celovito in v luči sodobnih geografskih procesov. Novi nacionalni atlas poleg 218 zemljevidov, 65 mestnih načrtov, 45 tematskih kart in 60 QR-kod vsebuje še obsežno in temeljito predstavitev Slovenije ter bogato slikovno gradivo. Poleg številnih drugih geografskih prikazov je v atlasu prvič osvetljena okoljevarstvena in naravovarstvena problematika Slovenije.


S klikom na "Prelistaj me" boste dostopali do TEMATSKIH KART.

OGLEJ SI TUDI