UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

GEOGRAFSKI SLOVARČEK ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE

Avtorji/-ice: Maruška Željeznov, Maruška Željeznov Seničar, Milivoj Stankovič, Maruška Željeznov Seničar

EAN: 9788611163437

Geografski slovarček je namenjem učencem osnovne šole pri utrjevanju učne snovi geografije in družbe. Vsebuje temeljne pojme, ki jih učenci obravnavajo pri pouku geografije in družbe od 4. do 9. razreda osnovne šole. Slovarček omogoča hitro iskanje informacij in podaja možnosti ter vire za nadgradnjo geografskega znanja.