UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

GEOGRAFIJA 8

Samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610135357

Geografija 8, samostojni delovni zvezek, je učno gradivo kjer se snov ter naloge prepletajo.

Učilo odlikujejo:

•    domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu;
•    rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost ter Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
•    jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
•    odlične ilustracije in fotografije;
•    navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole;
•    spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Iz recenzije …
»Didaktična zgradba samostojnega delovnega zvezka Geografija 8 je razgibana, z jasno strukturo, ki spretno združuje konstruktivistično in izkustveno učenje. Avtorji so zelo premišljeno vpeljali več elementov, ki učence navajajo in učijo samostojnega dela. Po obsegu je SDZ Geografija 8 povsem samozadosten in učenci za delo potrebujejo le še Atlas.«

dr. Sabina Popit

Interaktivna oblika samostojnega delovnega zvezka Geografija 8 je i-učbenik Geografija 8.