UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 9, 1. DEL

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610143680

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 9 v dveh delih upošteva posodobljeni učni načrt za slovenščino in sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti. Prenovljena izdaja vključuje ugotovitve vsebinske evalvacije na podlagi nekajletne rabe samostojnega delovnega zvezka v razredu.

Samostojni delovni zvezek odlikujejo:
-         
v razredu preizkušen razpored učnih vsebin,
-          zaokrožen koncept učenčevega spremljanja znanja,
-         
premišljen izbor aktualnih in zanimivih besedil,
-         
izčrpane in jasne definicije,
-         
sklepne ponovitve po posameznih poglavjih Vaja dela mojstra.

Slovenščina 9, samostojni delovni zvezek, 1. del vsebuje aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnih nalog, ki so namenjene ponovitvi in utrjevanju učne snovi na www.ucimse.com.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Rešitve nalog

Več...

Učni listi

Več...

Videoposnetki

Več...

Zvočni posnetki

Več...