SLOVENŠČINA 3, Z BESEDO DO BESEDE

Učbenik za slovenščino - jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. David Puc, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610149361

Sklep o potrditvi učbenika
613-3/2017/95

Prenovljeni učbeniški komplet Slovenščina 3, Z besedo do besede sestavlja učbenik, zbirka nalog in interaktivna nadgradnja učbenika.

Učbenik je razdeljen na sedem tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih posodobljenih izhodiščih neumetnostnih besedilih.

  • Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in vsebine so na voljo v i-učbeniku in na portalu www.ucimte.com.
  • Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.
  • Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.

Odlikuje ga konceptualna zasnova priznane strokovnjakinje za jezikovno didaktiko dr. Jerce Vogel.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Letne priprave

Več...

Priročniki

Več...

Rešitve nalog

Več...

Sklepi o potrditvi

Več...

Učni listi

Več...

Videoposnetki

Več...