SLOVENŠČINA 4, Z BESEDO DO BESEDE

Učbenik za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. David Puc, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610151678

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2018/70

Prenovljeni učbeniški komplet Slovenščina 4, Z besedo do besede, sestavljata učbenik in zbirka nalog v enem delu ter interaktivna nadgradnja učbenika.

Nova izdaja je prilagojena zaključnemu letniku srednješolskega izobraževanja in pripravi na maturo, tako da obsega le 100 strani. Novost med drugim predstavljata dopolnjeno poglavje zgodovine slovenskega knjižnega jezika in videoposnetek okrogle mize na temo Slovenščina včeraj, danes, jutri s prepoznavnimi slovenskimi jezikovnimi strokovnjaki in intelektualci.

  • Učbenik je razdeljen v pet tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih posodobljenih izhodiščih neumetnostnih besedilih.
  • Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in vsebine bodo na voljo v i-učbeniku in na portalu www.ucimte.com.
  • Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.
  • Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.
  • Didaktični koncept poučevanja slovenščine, ki zagotavlja dobro opravljeno maturo iz slovenščine.