UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SPOZNAVANJE OKOLJA 2

Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Saša Biderman, mag. Irena Hergan, Jerneja Pavlin

EAN: 9789610150220

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2018

Kaj odlikuje učbenik Spoznavanje okolja 2?
• Sodoben pristop k pouku, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
• Motiviranje učencev za usvajanje novih vsebin s priklicem predznanja in izkušenj.
• Usvajanje novih vsebin z realno situacijo na nazorni fotografiji in z vprašanji za voden pogovor.
• Izvajanje enostavnih dejavnosti za izkustveno učenje.
• Sprotno preverjanje znanja z nalogami in dejavnostmi.