UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

LIKOVNA UMETNOST 9

Učbenik za likovno umetnost v devetem razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Bea Tomšič Amon, mag. Peter Ciuha

EAN: 9789610153849

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/5

Prednosti učbenika Likovna umetnost 9:
temelji na sodobnem modelu poučevanja likovne umetnosti s poudarkom na spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti;
vsebuje sodobno zasnovane vsebine likovnega ustvarjanja: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika) in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura - krajinska arhitektura);
učenca aktivno vključuje v učni proces – krepi njegovo pozornost, sposobnost opazovanja, spodbuja kreativnost in razvoj domišljije;
učenca spodbuja, da oblikuje lastna stališča, vrednoti, predlaga rešitve likovnih nalog, izraža želje, pričakovanja.