UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

MATEMATIKA 9, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za matematiko v devetem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Uroš Medar, Vanja Ocvirk Karner, Mitja Vatovec

EAN: 9789610153429

Samostojni delovni zvezek Matematika 9 v dveh delih temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja; šele to znanju daje trajno vrednost in učence pritegne k raziskovanju.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:
• sistematičen zapis matematičnih definicij, upoštevajoč zmožnosti devetošolcev,
• veliko postopno razloženih rešenih zgledov,
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem,
• poglavja Vaja dela mojstra, namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu,
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive,
• poglavja Preveri svoje znanje, ki učencem omogočijo, da sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog.

PODPORA ZA UČITELJE

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Rešitve nalog

Več...

Učni listi

Več...