UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

DOTIK OKOLJA 2, 2. DEL

Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Claudio Battelli, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610105992

Prednosti delovnega zvezka za predmet spoznavanje okolja Dotik okolja 2:

- vsebine s področja naravoslovja in družboslovja;

- nadgradnja snovi po zahtevnosti in obsegu;

- raznovrstne aktivnosti, ki učence navajajo na samostojno delo, predvidevanje in sklepanje;

- bogato fotografsko gradivo, ki učencem olajša razumevanje vsebin in spoznavanje narave;

- vsebine, ki temeljijo na izkustvenem učenju in omogočajo trajno pomnjenje naučenega;

- nabor delavnic in enostavnih poizkusov, ki učencem omogočajo aktivno vlogo v učnem procesu;

- priloženi opazovalni listi in nalepke za aktivno in igrivo učenje.