UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Avtor/-ica: Karel Natek

EAN: 9789610113393

Atas sveta vsebuje:
  • več kot 230 prenovljenih in posodobljenih digitaliziranih zemljevidov,
  • pregledne kartografske predstavitve Slovenije, celin, sveta in posameznih geografskih pojavov ter procesov v različnih merilih, prilagojenih šolski rabi,
  • index vsebuje prek 50.000 toponimov, prirejenih v skladu z Mednarodno standardizacijo zemljepisnih imen,
  • izčrpne in pregledne legende zemljevidov,
  • izrazita in poudarjena reliefna plastovitost, ki bo učiteljem v veliko pomoč pri poučevanju nastanka reliefa, prsti in z njimi povezanih drugih geografskih vsebin,
  • statistične preglednice s podatki po državah na koncu Atlasa.