UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 7, 1. DEL

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610108092

Prenovljeni samostojni delovni zvezek vsebuje:

  • celotno učno snov, predpisano po posodobljenem učnem načrtu iz leta 2011,
  • zanimiva neumetnostna besedila,
  • temelje jezikovne didaktike,
  • sistematično in pregledno zasnovo celotne učne snovi, ki je podkrepljena s številnimi vajami in nalogami.

Samostojni delovni zvezek v dveh delih učencem omogoča samostojno delo in ponovitev ob pripravi na nacionalne preizkuse znanja. Odlično je zastopana diferenciacija nalog.


Pri prenovi smo sledili cilju manjšega obsega delovnih zvezkov, tako smo:
  • skrajšali uvodne motivacije;
  • zmanjšali vmesna neumetnostna besedila (npr. subjektivni opis države);
  • zmanjšali število nalog (npr. za sklanjanje samostalnikov) ...

Dodali pa smo:

  • na začrtku vsebinskega sklopa rubriki Kaj že znam? in Kaj bom izvedel/-a?
  • in na koncu vsebinskega sklopa Česa sem se naučil/-a?

Dodatne naloge za utrjevanje znanja bodo dosegljive na portalu www.ucimte.com.

Interaktivna različica samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 7, 1. del je i-učbenik Slovenščina 7, 1. del.
PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Rešitve nalog

Več...

Učni listi

Več...

Videoposnetki

Več...

Zvočni posnetki

Več...